“We zijn krachtiger geworden”

Met de teamcoaching is de doelstelling meer dan behaald.

“We hebben meer van elkaars kwaliteiten leren kennen en we zijn krachtiger geworden, en daarenboven hebben we door het kernkwadrantenspel ervaren en zijn we ons bewust geworden van het feit dat dienstbaarheid een groot goed is maar dat we ook ons vakmanschap en onze kennis moeten inzetten in de ondersteuning. We moeten streven naar een balans tussen dienstbaarheid en ‘pal staan’ voor eigen ambacht, met als doel een partnership tussen aanbieder en aanvrager te bewerkstelligen. Hierdoor is onze eigenwaarde als dienstverlener sterker geworden.  Dat is echt de meerwaarde van de coaching.” 

Drs. Joke ter Hellen, managing director staf Faculteit TNW, Universiteit Twente en dr. Christy Schoonheijt- Oude Veldhuis, controller en MT-lid staf Faculteit Technische Natuurwetenschappen, Universiteit  Twente.