Coaching in organisaties

Leiderschapsontwikkeling

Waarom besluiten mensen je te volgen?

Door het leven in de kudde is het paard van nature gericht op samenwerking, leiderschap en balans in de groep. In de paardenkudde zijn leiderschap en lichaamstaal van essentieel belang. Daarom zijn paarden uitstekende leermeesters om onze leiderschapskwaliteiten verder te ontwikkelen. Door het werken met paarden doe je inzichten en ervaringen op uit een andere dimensie, die vruchtbaar kunnen zijn wanneer je deze vertaalt naar het domein waar je verantwoordelijkheid draagt.

Indra Coachen met Paarden biedt effectieve  en inspirerende leiderschapstrainingen. Je ontdekt hoe je je leiderschapskwaliteiten kunt versterken. En hoe je tegelijkertijd dicht bij jezelf blijft. Met paarden als co-coaches kunnen universele competenties van natuurlijk leiderschap verkend worden. Hoe kan ik richting geven? Hoe krijg ik mensen met mij mee? Kom het ervaren. Laat het werken en ontdekken samen met paarden je inspireren.

Wij bieden voor leidinggevenden zowel mogelijkheden voor coaching op leiderschapsontwikkeling, persoonlijke reflectie, personal coaching op leiderschap alsook clinics voor (management) teams en raden van commissarissen.

Wat levert het op?

Afhankelijk van de leervraag zijn de te verwachten resultaten:

 • Verdiepend inzicht in hoe je jouw rol als leidinggevende, kunt versterken, in je eigenheid, in je talenten en valkuilen;
 • Inzicht in hoe je met meer plezier succesvol kunt samenwerken met je team;
 • Inzicht in je drijfveren en hoe je deze kunt inzetten om samen met je team je doelen te bereiken;
 • Contact met je authentieke kracht om de regie te nemen;
 • Aanknopingspunten voor verbinding binnen het eigen management team, ieder met eigen unieke talenten.

Teamontwikkeling

Succesvol samenwerken

De kracht van teams zit hem in het aanspreken en gebruiken van elkaars kwaliteiten, weten hoe je met elkaar moet communiceren en weten welk gezamenlijk doel je hebt. In organisaties zijn onderlinge relaties, teamprestaties en persoonlijke ontwikkeling belangrijk. Hoe meer inzicht in eigen kwaliteiten en die van de andere teamleden en hoe meer vertrouwen in elkaar, hoe effectiever en plezieriger de samenwerking verloopt.

Door een combinatie van interactieve training en speelse werkvormen met paarden kan op ontspannen wijze inzichten en ervaringen opgedaan worden die op constructieve wijze vertaald kunnen worden naar de werkvloer. Deze ervaringsgerichte leerwijze geeft aanknopingspunten voor meer onderlinge verbinding en de basis voor meer gezamenlijk succes en plezier.

Wat levert het op?

Afhankelijk van de vraag zijn de volgende resultaten te verwachten:
 • Meer plezier en succes in de samenwerking
 • Betere teamprestaties
 • Betere bijdrage aan de organisatiedoelstellingen
 • Meer samenhang binnen het team
 • Inzicht in bewuste en onbewuste gedragspatronen
 • Inzicht in teamkwaliteiten en – valkuilen
 • Inzicht in hoe individuele kwaliteiten beter zijn te benutten voor het teamdoel

Individuele Coaching

Stappen zetten

Je wilt stappen zetten. Je weet dat er talent in je schuilt. Misschien komt dat niet altijd tot zijn recht. Of je loopt tegen dezelfde situaties aan en wilt daar verandering in brengen. Paarden brengen je oog in oog met je eigen kern en wijsheid. Interactie met paarden is een bijzondere manier om je persoonlijke effectiviteit te vergroten, om te reflecteren op je wensen en doelen, om de juiste weg te vinden en met je uitdagingen om te gaan. 

We ondersteunen je met een kort coach-traject op maat en gaan daarbij uit van jouw kracht en talenten. Zodat je je blijft ontwikkelen en bereikt wat je écht belangrijk vindt. Paarden openen hierbij op een veilige wijze de verbinding tussen je denken, doen en voelen waardoor je authenticiteit vergroot en je wint aan persoonlijke kracht.

Wat levert het op?

Afhankelijk van de vraag zijn de volgende resultaten te verwachten:

 • Meer  overtuiging en zelfvertrouwen;
 • Vergroting van zelfkennis en persoonlijke kracht;
 • Inzicht in je manier van communiceren en wat dit met anderen doet;
 • Inzicht in je kwaliteiten en valkuilen;
 • Je leert het optimale uit jezelf en je baan te halen;
 • Meer werkplezier en resultaat;
 • Ontspanning en nieuwe energie

Contact

Heeft u interesse of vragen bel 0653759286, mail inge@indracoachenmetpaarden.nl of via onderstaande button.