Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

Zelfevaluatie Raad van Commissarissen met Paarden

Afgelopen zomer hebben we  Raden van Commissarissen mogen begeleiden bij hun Zelfevaluatie.  Hierbij hebben we ook Paarden ingezet.  Door de persoonlijke ontwikkelingsthema’s te koppelen aan het collectieve doel van de Raad van Commissarissen en deze uit te werken met de Paarden zijn er een aantal goede inzichten op tafel gekomen. Met de paarden zijn zowel individueel als met de Raad als geheel, thema’s uitgewerkt. Met name door wat er in het spel met de Paarden ontstond zijn er mooie ervaringen opgedaan die constructief richting gaven aan de vervolgstappen voor de Raad.  “Het blijft wel hangen”.  Bij de terugkoppeling is aangegeven dat men deze op maat gemaakte workshop met paarden als een volwaardige Zelfevaluatie voor een Raad van Commissarissen heeft ervaren. “Erg mooi en we kijken er met tevredenheid op terug”.

Men heeft ons bij de evaluatie van de workshop het advies gegeven hier een concept voor Raden van Commissarissen voor te ontwikkelen.  Er is wetgeving in de maak waarbij Raden van Commissarissen verplicht jaarlijks een Zelfevaluatie dienen vorm te geven.

Dit advies hebben we opgevolgd. Vanaf september 2013 zijn er bij Indra Coachen met Paarden op maat gemaakte Zelfevaluatie programma’s te volgen voor Raden van Commissarissen, waarbij Paarden ingezet kunnen worden om de meest wezenlijke inzichten aan te reiken voor zowel het individu als het team van de Raad in zijn geheel.

Inge Oude Avenhuis, Indra Coachen met Paarden