Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

Betekenisverlening door ervaren met paard

Bij het zomerevent van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches leren coaches van elkaar. In de workshop begeleid door dr. Anita Blonk lag het accent op enerzijds oordeelloos kijken en anderzijds betekenis verlenen door te ervaren met paard. De uitdaging van de deelnemer was: ” het Oude Vertrouwde en veilige loslaten om het Nieuwe Avontuur aan te kunnen gaan” . De deelnemer werd gevraagd een paar items in de wei neer te leggen die het Oude en het Nieuwe voorstellen. Zij kreeg de aanwijzing het paard te volgen.

Wat gebeurde er? Het paard liep grazend door de weide totdat hij de lijn tussen het “Oude Vertrouwde” en het “Nieuwe Avontuur” doorsneed. Hij ging er precies tussenin staan grazen. De deelnemer stond naast het paard, aan de zijde van het Nieuwe Avontuur. Zie foto bij de gele dobbelsteen. (Het ‘Oude Vertrouwde’  is op de foto niet te zien).

De deelnemer kreeg volop ruimte en tijd en werd min of meer aan haarzelf, haar mijmeringen en het paard overgelaten om haar eigen betekenis te geven aan wat zij hier ervaart met paard.

Reactie deelnemer: “Wat een krachtige ervaring! Ik zag dat het paard mij de toegang tot het oude blokkeerde. Dat geeft mij de ruimte het ‘oude  vertrouwde’ los te laten en het nieuwe avontuur vol vertrouwen tegemoet te gaan!”

Bijzonder om te zien hoe in een half uur tijd zo’n krachtige innerlijke transformatie kan ontstaan.

10 juli 2018. Inge Oude Avenhuis