Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

Review Coachtraject met PaardenDankbaar voor de review die vandaag binnenkwam. En dankbaar dat ik dit werk mag doen!

“Inge heeft een hele prettige manier van coachen. Je merkt aan alles dat ze kan putten uit een dijk aan ervaring. Ze heeft mij optimaal ondersteund bij het terug vinden van mijn eigen kern. Hoe ik als professional wil werken en hoe ik van betekenis wil zijn. Ze helpt je bij het (terug) vinden van je eigen kernwaarden. Ze heeft mij daarbij laten inzien hoe ik mijn kennis en expertise optimaal kan inzetten met voldoende oog voor een goede werk/privé balans. De paarden zorgen voor zoveel inzicht. Het gaat veel verder dan je cognitief kunt bevatten. Daar kunnen geen 10 sessies aan tafel tegen op. Het paard spiegelt je direct als je handelen/voornemens niet in overeenstemming zijn met wat je denkt, doet en voelt. Dan weet je dus, waar werk aan de winkel is. Deze input zorgt tevens voor verdiepende sessies aan tafel. De inzet van paarden heeft mij geholpen bij een snelle bewustwording en het hervinden van mijn eigen kernwaarden. Ik ervaar dagelijks de opbrengst van deze coaching. Inge nogmaals dank voor deze bijzonder ervaring met waardevolle inzichten!”  NN.

#IndraCoachenmetPaarden;  #Coachen met Paarden;  #Persoonlijke Ontwikkeling;

 

Insights Discovery en Coachen met Paarden

 

We zijn gevraagd een team te coachen met behulp van Insights Discovery. De psychologische voorkeurentypen van drs.. C.G. Jung zijn vertaald in de vier hoofdkleuren van Insights Discovery: groen, geel, rood, blauw.

Deze methodiek geeft in korte tijd inzicht in hoe een team is samengesteld, vanuit welke voorkeuren een team handelt en waar het team nog winst kan behalen.

We gaan met praktische oefeningen aan de slag, met interactieve opdrachten waar de voorkeurstijlen ten volle tot uiting mogen komen. Één van de opdrachten zal zijn: een uitdagend parcours bouwen voor de andere helft van het team, inclusief een paard. Wat gebeurt er onderweg? Hoe worden de verschillende voorkeurstijlen/ kleuren ingezet? Wat gaat goed? Waar is balans of een onbalans? En welk effect heeft dat op de samenwerking en het resultaat van de oefening? Hoe kun je de koppeling maken naar de werkvloer? Wat is er dan nodig? Wie is bereid die beweging te maken naar een andere kleur? Hoe vertaalt zich dat in concreet gedrag?

Bedoeling is bewust gebruik te maken van de diversiteit aan kwaliteiten in het team. 

Op de foto: Amor. Tijdens de voorbereiding met Karin en Jeannet schuift het paard Suprice ook even aan 😉 . 

 

11 Oktober 2019 Indra Coachen met Paarden

 

“Ik weet nu hoe ik moet leidinggeven”

Dankbaar voor de reactie van coachee vandaag, over het traject Natuurlijk Leiderschap:

“Ik weet nu hoe ik moet leidinggeven”.

Hoe kun je leidinggeven zonder ‘de baas te spelen’  en zonder te ‘drijven’?

We hebben voor een deel gewerkt met paarden aan de universele competenties van natuurlijk leiderschap:

Opmerkzaamheid: wat gebeurt er in de omgeving?

-Verantwoordelijkheid nemen; Hoe neem ik verantwoordelijkheid voor het overleven van het geheel van de kudde, mijn team?

-Ruimte nemen en geven;

-Richting bepalen;

-Energie;

-Innerlijke balans;

Uitnodigen op basis van vrijwilligheid;

-Samen Zijn. Kudde Zijn, Team Zijn.

Door te experimenteren hoe je hier zuiver mee kunt omgaan merk je dat je in je lijf gaat voelen wat er gebeurt. Natuurlijk hebben we paarden uitgenodigd mee te doen. Het is even oefenen.  De paarden blijken geduldige en vriendelijke leermeesters. Door met deze universele competenties en met paarden te werken is de koppeling naar het team of de organisatie snel gelegd.

Indra Coachen met Paarden

 

 

 

 

Het vernieuwen van je loopbaan tot na je 65ste

 

coachruimte Indra Coachen met Paarden
coachruimte Indra Coachen met Paarden

 

Het is buiten lekker weer om te coachen met paarden.

Binnen heeft Karin de haard vast aangedaan en koffie gemaakt zodat we eerst even samen met coachee kunnen opwarmen. Buiten staan de paarden al klaar.  We gaan aan de slag met het verversen van een loopbaanpad.

” Welke stappen kan ik zetten zodat ik mijn werk weer leuk vind en er zelfstandig mee doorkan na mijn pensionering?” Dat is de vraag.

Mooi om te zien en te horen van coachee hoe de interactie met de paarden ervoor zorgt dat je inzicht krijgt in je blinde vlek en ook dat je onderweg met diezelfde paarden ‘vleugels’ krijgt.

Dankbaar voor het AHA-moment en de rol die de paarden nemen, zonder omhaal.

# paarden en loopbaancoaching, #coachen met paarden en loopbaanontwikkeling, # coachen met paarden en stappen zetten # Indra coachen met paarden

 

 

een kopje koffie of diner bij de paarden

 

 

Vaak horen we onze klanten verzuchten dat zij het zo heerlijk vinden even te zitten en te genieten dichtbij de paarden, vooraf, tijdens of na het coachen met paarden. Weg van de kantoormuren. De wind op je gezicht voelen en de aanwezigheid van de paarden dichtbij. Al of niet met een kop koffie of thee. Voor teams organiseren we op verzoek ook lunches en diners, met uitzicht op de paarden. Daarom werken we continue aan de locatie. Karin heeft de luifel en het terras weer wat aangepast, zodat het er nog comfortabeler is. Genieten!

Interesse in een individueel coachtraject of in een positieve impuls voor de samenwerking in je team? Bel 06 53 759 286 of mail inge@indracoachenmetpaarden.nl.

Karin en Inge Oude Avenhuis

 

 

 

Coachen bij stress en burn-out

24 september 2018

Afgelopen week samen met 8 andere coaches een waardevolle bijscholing gevolgd op het   gebied van coachen bij stress en burn-out. Naast een goed stappenplan hebben we van gedachten gewisseld of het een goed idee is paarden in te zetten bij stress en burn-out bij coachees. Enerzijds is extra zorg voor coachee en paard hierbij van belang in verband met kwetsbaarheid van coachee en gevoeligheid van paard. Anderzijds kan de rust, de natuur en de fijne energie van het paard extra helend zijn en een boost geven aan het hervinden van de goede energie. Belangrijk daarbij: Hoe facilitair je het coach-proces zodanig dat een ramp een vruchtbaar cadeautje kan worden?

Inge Oude Avenhuis / Indra Coachen met Paarden / Indra Coaching en Training

Betekenisverlening door ervaren met paard

Bij het zomerevent van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches leren coaches van elkaar. In de workshop begeleid door dr. Anita Blonk lag het accent op enerzijds oordeelloos kijken en anderzijds betekenis verlenen door te ervaren met paard. De uitdaging van de deelnemer was: ” het Oude Vertrouwde en veilige loslaten om het Nieuwe Avontuur aan te kunnen gaan” . De deelnemer werd gevraagd een paar items in de wei neer te leggen die het Oude en het Nieuwe voorstellen. Zij kreeg de aanwijzing het paard te volgen.

Wat gebeurde er? Het paard liep grazend door de weide totdat hij de lijn tussen het “Oude Vertrouwde” en het “Nieuwe Avontuur” doorsneed. Hij ging er precies tussenin staan grazen. De deelnemer stond naast het paard, aan de zijde van het Nieuwe Avontuur. Zie foto bij de gele dobbelsteen. (Het ‘Oude Vertrouwde’  is op de foto niet te zien).

De deelnemer kreeg volop ruimte en tijd en werd min of meer aan haarzelf, haar mijmeringen en het paard overgelaten om haar eigen betekenis te geven aan wat zij hier ervaart met paard.

Reactie deelnemer: “Wat een krachtige ervaring! Ik zag dat het paard mij de toegang tot het oude blokkeerde. Dat geeft mij de ruimte het ‘oude  vertrouwde’ los te laten en het nieuwe avontuur vol vertrouwen tegemoet te gaan!”

Bijzonder om te zien hoe in een half uur tijd zo’n krachtige innerlijke transformatie kan ontstaan.

10 juli 2018. Inge Oude Avenhuis

 

Indra opnieuw geaccrediteerd!

10 juli 2018; Indra Coaching en Training is afgelopen jaar opnieuw geaccrediteerd door ZilverenKruisAchmea! Dit betekent dat er vergoedingen mogelijk zijn van coach-trajecten voor organisaties die bij deze verzekeraar een polis hebben voor duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. De coach-trajecten worden dan ten dele vergoed. Deze accreditatie van Indra Coaching en Training geldt in ieder geval tot mei 2020!

Artikel Radbout Universiteit:

Een paard kun je niet voor de gek houden’

Datum bericht: 13 november 2015

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Van een van onze klanten kregen we dit artikel doorgestuurd. We vonden het herkenbaar en leuk en delen het bij deze graag.

Enny Das is hoogleraar Communicatie en beïnvloeding. Mede op haar initiatief volgen zestig masterstudenten eind november een training persoonlijk leiderschap– met hulp van paarden.

Onze studenten Communicatie & Beïnvloeding en International Business Communication gaan na hun studie vaak aan de slag als communicatieadviseur. Dat kun je niet alleen uit boeken leren: je persoonlijke stijl en je adviesvaardigheden, daar moet je ook actief mee aan de slag. Dat leer je vooral tijdens je stage en als onderdeel daarvan willen we studenten goed naar zichzelf laten kijken.

‘We hebben deze training eerder gedaan met een kleinere groep studenten, als pilot. Natuurlijk zijn er mensen die argwanend zijn. Ik wilde het zelf ook eerst zien. Maar dan vraag je een groepje studenten om paarden van de ene naar de andere kant van een wei te leiden en dan zie je wat daar voor nodig is. Onderlinge afstemming. En contact met de paarden. Trekken heeft geen zin, duwen ook niet. Branie doet ze niks. En met woorden alleen begin je weinig: je moet ze overtuigen, meenemen in wat je van plan bent. Dat gaat voorbij woorden. We zagen veel kwartjes vallen. Echt prachtig.

‘Het mooie aan paarden is: ze spiegelen jouw gedrag. Een mens kun je nog wel eens voor de gek houden, een paard niet. Ze confronteren je met het verschil tussen wat je denkt te doen en wat je werkelijk doet. Dat sluit aan bij het type student dat wij als opleiding willen afleveren: mensen die niet alleen kennis hebben, maar die ook weten wat ze daarmee moeten doen.’

“A Life Changing Awareness”

  

Bijzondere leiderschapstraining. Open inschrijving of met een groep of  (MT) team.

Een unieke directie- of management training met paarden voor wie zijn/haar leiderschap verder wil ontwikkelen. Door te werken aan je uitdagingen op het gebied van leiderschap in combinatie met paarden doe je bijzondere ervaringen op en creëer je een diepe bewustwording op het gebied van Natuurlijk Leiderschap. We maken vertaalslagen naar je persoonlijke werksituatie of organisatie. De ervaringen die je opdoet komen telkens op je netvlies op het moment dat de werksituatie daar om vraagt.  Dat maakt deze dag tot een krachtige investering in je persoonlijke ontwikkeling.

Data:

  • -Donderdag 14 april 2016
  • -Dinsdag 10 mei 2016
  • -Dinsdag 31 mei 2016
  • -Of op aanvraag

We werken in kleine groepen om een ieder ruime persoonlijke aandacht te kunnen geven. Meer informatie of aanmelden: mail naar inge@indracoachenmetpaarden.nl of bel met Inge Oude Avenhuis: 06 53 759 286.

 “A life changing awareness”.

 Frank Snellens, HR Directeur PHILIPS Consumer Lifestyle

A life changing awareness

Met voldoening en dankbaarheid kijken we terug op een mooi coach jaar.

We hebben interessante reacties gekregen, waarbij mensen aangaven na de sessies met meer inzicht, overtuiging, verbinding, teamspirit, leiderschap of zelfvertrouwen verder te kunnen. De laatste reactie van het jaar willen we hier graag met u delen, omdat het zo kort en krachtig samenvat wat één sessie coachen met Paarden kan doen. We mochten hem van Frank Snellens, HR directeur van PHILIPs nv delen met naam en toenaam, dus bij deze:

“De kennismakingssessie coachen met paarden was voor mij “A life changing awareness”.”

Mooier kunnen we het niet zeggen. Dit raakt de kern van het coachen,waarbij een paard als extra actor is toegevoegd.

De sessies met paarden zijn de afgelopen jaren beoordeeld met gemiddeld een 9,3.  Daarnaast blijven we onderzoeken met onze klanten wat we nog beter kunnen doen voor hen.

Ondertussen werken we ook aan onze eigen ontwikkeling door opleidingen en nascholing te volgen, oa op het gebied van Teamcoaching met Paarden als extra actor, en daarnaast: Natuurlijk Leiderschap en Grondwerk met Paarden.

Wij wensen u een inspirerend Nieuwjaar met mooie ontwikkelingen en hopen u te mogen begroeten!

Karin en Inge Oude Avenhuis

 

 

 

 

MT Training met Paarden

Afgelopen vrijdag, samen met Marieke van Asselt, een MT van de Rabobank ontvangen voor een training met paarden. Leuk! De paarden waren fris en gaven in de ochtend daar blijk van door bij aanvang van de training een rodeo ten beste geven. Indrukwekkend visitekaartje. Mooi hoe we daarna met het MT en de paarden met verbinding, richting geven en leiderschap aan de slag konden. Iedere keer weer mooi om te zien hoeveel we kunnen leren van de interactie met paarden en ook dat mensen diep geraakt worden wanneer zij contact maken met deze edele wezens!

Locatie Indra Coachen met Paarden

Locatie Indra Coachen met Paarden
Locatie Indra Coachen met Paarden

 

Op deze winterse dag in januari 2015 een beeld van de locatie van Indra Coachen met Paarden. Het krijgt steeds meer vorm: de tweede inloopstal (rechts op de foto) is bijna klaar! V.l.n.r.: de inloopstal van Mickey en Surprice, vervolgens de coachingruimte met houtkachel,  dan het woonhuis met twee daken,  en dan de inloopstal van Amor, Rokka en Witje. Aan de oostzijde van deze stal hebben we extra paddock gemaakt.

Op de voorgrond bij de coachingruimte: de KWPN-er Mickey.

Aan de zuidzijde van de inloopstal hebben we een luifel gebouwd, zodat je er heerlijk kunt genieten van zicht op de paarden, de bak, de weilanden. Met een kop koffie, een hapje en een drankje of diner.

We zien er naar uit u dit jaar voor coaching, reflectie, leiderschapsvragen en teamontwikkeling te mogen begroeten!

Karin en Inge Oude Avenhuis

 

 

 

 

 

 

+

Wintertijd: Tijd voor bezinning?

Besten,

We hopen dat u een mooie start hebt kunnen maken met het Nieuwe Jaar! En dat u weer op pad bent naar nieuwe ervaringen en inzichten.

Deze winterse dag geeft een mooie gelegenheid om tijdens het neerdwarrelen van de sneeuw even stil te staan bij onszelf.

Mogen we u daartoe ook uitnodigen? Stilstaan bij uzelf?

Creëer een interval in de tijd zodat uw ontwikkeling een nieuwe vlucht of wending kan nemen!

Voor reflectie, directietrainingen en managementtrainingen: neem vrijblijvend contact met ons op: 05 53 759 286.

Met vriendelijke groet,

Karin en Inge Oude Avenhuis

 

 

 

 

 

 

Coaching bij Indra Coaching en Training door Achmea vergoed!

Goed Nieuws!

Indra Coaching en Training is een zusterbedrijf van Indra Coachen met Paarden en biedt coaching en training op maat.

In 2014 is Indra Coaching en Training beoordeeld en goedgekeurd volgens de kwaliteitsrichtlijnen van Achmea en daarmee erkend certificaathouder geworden. Dit betekent dat organisaties die verzekerd zijn bij Achmea voor vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers, individuele coachingstrajecten bij Indra Coaching en Training vergoed krijgen via Achmea Zorg.

Webpagina’s over Indra Coaching en Training zijn in ontwikkeling. Wil je alvast meer info?  Bel Inge Oude Avenhuis, coach bij Indra Coaching en Training en Indra Coachen met Paarden, 06 53 759 286.

Inge Oude Avenhuis

 

120 ondernemers ontvangen op Landgoed Singraven

Met het team van Indra Coachen met Paarden hebben we op 3 juli 120 ondernemers mogen verwelkomen op Landgoed Singraven en laten experimenteren met lichaamstaal, het beïnvloeden van het onbewuste en hoe je het gevoel van aan “een dood paard trekken” met je team kunt veranderen in samenwerken. Eerst geoefend met elkaar om de paarden te sparen. Hilariteit en herkenbare, vrolijke momenten.

Lees verder

Zelfevaluatie Raad van Commissarissen met Paarden

Afgelopen zomer hebben we  Raden van Commissarissen mogen begeleiden bij hun Zelfevaluatie.  Hierbij hebben we ook Paarden ingezet.  Door de persoonlijke ontwikkelingsthema’s te koppelen aan het collectieve doel van de Raad van Commissarissen en deze uit te werken met de Paarden zijn er een aantal goede inzichten op tafel gekomen. Met de paarden zijn zowel individueel als met de Raad als geheel, thema’s uitgewerkt. Met name door wat er in het spel met de Paarden ontstond zijn er mooie ervaringen opgedaan die constructief richting gaven aan de vervolgstappen voor de Raad.  “Het blijft wel hangen”.  Bij de terugkoppeling is aangegeven dat men deze op maat gemaakte workshop met paarden als een volwaardige Zelfevaluatie voor een Raad van Commissarissen heeft ervaren. “Erg mooi en we kijken er met tevredenheid op terug”.

Men heeft ons bij de evaluatie van de workshop het advies gegeven hier een concept voor Raden van Commissarissen voor te ontwikkelen.  Er is wetgeving in de maak waarbij Raden van Commissarissen verplicht jaarlijks een Zelfevaluatie dienen vorm te geven.

Dit advies hebben we opgevolgd. Vanaf september 2013 zijn er bij Indra Coachen met Paarden op maat gemaakte Zelfevaluatie programma’s te volgen voor Raden van Commissarissen, waarbij Paarden ingezet kunnen worden om de meest wezenlijke inzichten aan te reiken voor zowel het individu als het team van de Raad in zijn geheel.

Inge Oude Avenhuis, Indra Coachen met Paarden

Mentale voorbereiding belangrijk in de wedstrijdsport

Hoe kun je je prestaties in de wedstrijdsport verbeteren?  En wat als het op de training super gaat, en net als het er op aankomt, tijdens de wedstrijd,  niet?

Veel sporters herkennen dit. Natuurlijk gaat het bij topsport over voeding en trainen van je lichaam en over de techniek die bij de sport hoort. Bij paardrijden komt daar ook de betekenis van de relatie  met je paard bij. In de wedstrijdsport blijkt de mentale component net zo belangrijk te zijn als de fysieke training. De juiste mental coaching kan wedstrijdruiters ondersteunen om met wedstrijdspanning om te gaan en op het juiste moment je beste prestatie neer te zetten. Meer weten?  Neem contact op met Indra Coachen met Paarden, Inge Oude Avenhuis, 06-53 759 286.

Mental Coaching voor Wedstrijdruiters

 

In het voorjaar van 2013 zijn we vanuit Indra Coachen met Paarden  bij Manege Horstlinde in Enschede gestart met een traject Mental Coaching voor wedstrijdruiters.  Mental Coaching is gericht op het beïnvloeden van de psychische gesteldheid om op het gewenste moment prestaties te kunnen neerzetten, bijvoorbeeld bij sport.

Lees verder